s

Agora Vintage - Athens, Georgia

Silver and Turquoise Bearclaw Earrings

$ 65.00

Silver and Turquoise Bearclaw Earrings
Silver and Turquoise Bearclaw Earrings

Agora Vintage - Athens, Georgia

Silver and Turquoise Bearclaw Earrings

$ 65.00

sterling silver and Turquoise