s

Agora Vintage - Athens, Georgia

White MCM Duffle with Strap

$ 695.00

White MCM Duffle with Strap
White MCM Duffle with Strap
White MCM Duffle with Strap
White MCM Duffle with Strap
White MCM Duffle with Strap
White MCM Duffle with Strap

Agora Vintage - Athens, Georgia

White MCM Duffle with Strap

$ 695.00

MCM white Duffle with strap. Has some wear but lots of life left.